ONE HUNDRED STORIES

Survey inclusive design

Dec 9, 2021

Share your opinion: online survey inclusive design

We are aware that high quality public restrooms are very important for people’s well-being and have a huge impact on the experience ‘on the go’. Therefore we have initiated an online survey about inclusive design. 

In this online survey we will ask questions about facilities for different needs and disabilities. Anyone with special needs or a companion of a person with specials needs is invited to fill in this survey.

Your data and all the details will remain anonymous. Completing the survey will take around 5 minutes.

Please find the link to the English survey. Thanks for sharing your input!

________________________________________________________

Deel je mening: online onderzoek inclusief design

Wij zijn ons ervan bewust dat kwalitatieve publieke toiletten zeer belangrijk zijn voor het welzijn van mensen en een enorme impact hebben op de ervaring ‘onderweg’. Daarom hebben we een online onderzoek opgestart over inclusief design.

In deze online-enquête stellen we vragen over voorzieningen voor verschillende behoeften en handicaps. Iedereen met speciale behoeften of een begeleider van een persoon met speciale behoeften wordt uitgenodigd om deze enquête in te vullen.

Je gegevens en alle details blijven anoniem. Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.

Hier vind je de link naar het onderzoek. Alvast bedankt voor je bijdrage!

El primer urinario del mundo para medir la hidratación

El primer urinario del mundo para medir la hidratación

El primer urinario del mundo para medir la hidratación de las personas ya en funcionamiento en los aseos públicos premium de la estación Barcelona Sants La compañía de sanitarios One Hundred colabora con la start-up barcelonesa Kamleon y con Roca con el fin de...

read more
Let's get in touch!