Låt oss bygga en bättre värld

Vår resa till hållbar tillväxt och bättre välmående

Klimatförändringar och förlorad biologisk mångfald påverkar företag varje dag. Vi tror att vi tillsammans kan bygga en bättre värld för framtida generationer.

Vi går samman med strategiska partners som delar samma värderingar. Vi är stolta över att kunna säga att de flesta av våra leverantörer redan prioriterar hållbara metoder i enlighet med olika certifieringar och initiativ.

2022 har vi introducerat grunden för vår hållbarhetsresa. Det är fortfarande en lång väg kvar att gå, men vi är transparenta och delar med oss av alla våra vinster, framsteg, utmaningar och ambitioner.

Vi har definierat tre pelare för de kommande åren med fokus på de mest betydande effekterna av vår verksamhet eftersom de påverkar våra intressenter och samhällen.

Steg för steg förbättrar vi vår positiva inverkan. Håll ögonen öppna för uppdateringar.

Hållbara utvecklingsmål

ONE HUNDRED har åtagit sig att samarbeta och skapa synergier som bidrar till att uppnå de 17 SDG:erna (United Nations Sustainable Development Goals).

Vårt fokus: 3. God hälsa och välmående, 6. Rent vatten och sanitet, och 12. Ansvarsfull konsumtion och produktion.

World Toilet Organization

ONE HUNDRED är officiell partner till World Toilet Organization. Tillsammans bidrar vi till att förbättra människors välmående och en hälsosammare framtid för alla. World Toilet Organization (WTO) är den ledande globala rösten för sanitet – en ideell organisation som arbetar mot en värld med rena, säkra toaletter och sanitet för alla, överallt, hela tiden.