Låt oss bygga en bättre värld

Vår resa till hållbar tillväxt och bättre välmående

Att skapa ögonblick för bättre välbefinnande innebär också att bidra till en hälsosam planet och livsmiljö. Vi inser att våra handlingar har en betydande inverkan på både oss själva och vår omgivning, därför är vi engagerade i att bygga och driva en hållbar verksamhet som gynnar våra besökare, team, partners och planeten.

Utsikter till 2030

UNDERLÄTTA BÄTTRE VÄLBEFINNANDE

Inspirerar och gör det möjligt för 1 miljon människor att förbättra sitt välbefinnande

 

Besökarnas välbefinnande

 

Bemyndigande av hälsosam livsstil

 

Teamets välmående och utveckling

 

Sociala initiativ för bättre välmående

Bidra till en grönare värld

55 % minskning av det totala koldioxidavtrycket per besökare jämfört med 2022, i linje med eu

 

Åtgärder mot klimatförändringar

 

Effektminskningsplan

Optimera för bättre drift

50 % ökning av livslängden för våra toaletter

 

Smart teknik för att öka effektiviteten

 

Smart konstruktion och förutsägande underhåll

 

När vi går mot en framtid där hållbarhet och social påverkan blir allt viktigare, är det avgörande för oss att ta ansvar för vår miljömässiga och sociala påverkan. Kärnan i detta arbete är målet att uppnå betydande framsteg till 2030. Vi har definierat mål mot 2030 för de 3 påverkanspelare som ingår i vår ESG-strategi.

UNDERLÄTTA BÄTTRE VÄLBEFINNANDE

Att underlätta för bättre välbefinnande är den hållbarhetspelare som ligger närmast vårt uppdrag. Genom att prioritera våra besökares och teammedlemmars välbefinnande och genom att skapa medvetenhet om personlig hälsa vill vi påverka samhället positivt.

Vårt erbjudande: en hygienisk och bekväm välbefinnandeupplevelse har fått betyget 4,6 år 2022. Vi har implementerat 3 välmående innovationer och vi har bidragit till 3 sociala initiativ som stödjer bättre välbefinnande 2022. Detaljerad information om vår vision och våra åtgärder finns i vår konsekvensrapport.

Bidra till en grönare värld

På ONE HUNDRED inser vi att klimatförändringarna är ett av de största hoten som vår planet står inför. Det är därför vår andra pelare är centrerad kring att minska vår klimatpåverkan för att hjälpa till att bygga en bättre och hälsosammare värld för kommande generationer.

Från starten av vårt koncept har vi gått samman med partners och leverantörer som prioriterar hållbarhet. Ändå ville vi ha en mer detaljerad beräkning av vårt fotavtryck för att definiera förbättringsområden och arbeta mot våra mål för 2030.

Infografiken visar det totala fotavtrycket och fördelningen per omfattning och per livscykelstadium. Tabellen ger en tydlig översikt över de effekter vi har beräknat för år 2022. Alla detaljerade beräkningar finns i vår konsekvensrapport.

Optimera för bättre drift

Att optimera för bättre verksamhet är en pelare som fokuserar på användningen av data och smart teknik för att hjälpa till att minska vårt fotavtryck genom att arbeta mer effektivt.

Modulär konstruktion resulterar i högre effektivitet och konsekvens, vilket leder till 81 % minskning av byggtiden och avsevärd minskning av avfall.

Våra egenutvecklade IoT-lösningar är en viktig möjliggörare för att genomföra vår klimatreduktionsplan. Under 2022 har vi implementerat 4 nya smarta teknikverktyg som hjälper oss att arbeta mer effektivt.

Detaljerad information om denna pelare finns i vår konsekvensrapport.

Få rapporten

Kolla in vår fullständiga konsekvensrapport 2022 med alla detaljer och data om var och en av pelarna och upptäck hur våra handlingar bidrar till en friskare planet.